amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Concorsi

Срокът за регистрация за участие изтича на 31 януари 2013 г., в 14.00 ч. (13.00 GMT+1).

За участие се допускат млади архитекти, дизайнери, студенти по архитектура, студенти по дизайн от която и да е страна в света. Участниците трябва да са родени не по-рано от 1 януари 1978 г.

София, 16 януари 2013 г. - Jump the Gap е международна платформа за млади дизайнери и архитекти. Целта на конкурса е, без да поставя ограничения, да даде възможност на творци от цял свят днес да създадат банята на бъдещето с нови решения, технологии и продукти. Факт е, че повече от половината продукти, които ще ползваме след 10 години, все още не съществуват и голяма част от тях още не са проектирани. Организаторите на конкурса Jump the Gap, световният лидер в обзавеждането за баня Roca със съдействието на Барселона Дизайн Център (BDC), предизвикват младите творци да прескочат границите и да представят своя поглед в бъдещето.

Участие

В международния конкурс за млади дизайнери Jump the Gap могат да участват млади дизайнери, архитекти, студенти по архитектура и студенти по дизайн, на възраст до 35 години (родени не по-рано от 1 януари 1978 г.) от цял свят. Единственото ограничение за участие е за членове на журито, техните семейства, студиа или дизайнерски екипи. Същото се отнася и за членовете на комитета за предварителна селекция.

Регистрацията за участие в конкурса става по електронен път, на интернет сайта www.jumpthegap.net. Няма такса за регистрация. Участието може да бъде индиви-дуално или в екип от двама. Регистрацията бе отворена на 13 септември 2012 г. и приключва в 14.00 ч. (13.00 GMT+1) на 31 януари 2013 г. Конкурсните проекти се подават също по електронен път до 18 април 2013 г. Те са ано-нимни и не могат да съдържат имена или лични данни.

Селекция

Селекцията протича на няколко етапа. Комитет за предварителна селекция разглежда всички кандидатури и избира 30 проекта, които се представят на международно жури. В това издание на Jump the Gap, председател на журито е арх. Кадзуйо Седжима, Токио, Япония, носител на наградата Pritzker за 2010г. Другите членове на журито са: Хосеп Конгост, мениджър Дизайн на Roca Innovation Lab, Барселона, Испания; арх. Андрес Жаке, Мадрид, Испания; Бенджамин Кемптън, директор Интериори на сп. Wallpaper*, Лондон, Великобритания и дизайнерът Хари Коскинен от Хелзинки, Финландия.

Награда

Журито на конкурса прави предварителна селекция от проекти – финалисти, сред които избира един победител, който се обявява на специална церемония. Авторът или авторите на отличения проект получават награда от 5000 Евро. Инициаторът на конкурса, Roca, организира представяне във всички свои изложбени центрове по света на наградения проект и проектите финалисти.

Цялата информация за петото издание на международния конкурс за млади дизайнери Jump the Gap, както и за предишните издания на конкурса, е публикува в интернет на официалния сайт на Jump the Gap с адрес www.jumpthegap.net.

 

Авторът й арх. Борислав Игнатов е носител на Голямата награда на САБ в Националния преглед на архитектурата за 2012 г.

„Къщата на Равноденствието» е вероятно първата пасивна сграда на Черноморското крайбрежие. Основни цели на проекта са постигането и популяризирането на съвременно жилищно обитаване в пълно равновесие с природата. Уникалното местоположение на обекта на стръмен склон с панорама към морския хоризонт, южно изложение и преобладаващи ветрове от север формират идеята за линейна хоризонтална ненатрапчива сграда, вмъкната в крайбрежния скат и ориентирана изцяло към морето. Наклонът на фасадата и пропорциите на пространствата вътре отговарят на характерните за мястото летни и зимни слънчеви ъгли с цел постигане на максимален комфорт и термална ефикасност през сезоните. През зимата ниското слънце и неговото отражение в морето огряват къщата в дълбочина, докато стръмните и горещи летни лъчи се плъзгат успоредно на наклонената фасада и не проникват директно вътре. В символичен план концепцията на къщата излиза извън рамките на базовата жилищна функционалност и служи на своите обитатели и като астрономически инструмент. Тесен остъклен процеп в покрива пропуска обедното слънце вътре в хола върху линейна скала на пода и стената, която превръща къщата в слънчев календар.

Leggi tutto...
 

Български ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За трета поредна година Съюзът на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Обединение „Сдружени български архитекти”, съвместно с „ВБ Студио” организираха на 21 юни т. г. „Ден за енергийна ефективност” в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия”. Конференцията се проведе под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”. Поздравления към участниците поднесоха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищни политики” към МРРБ, Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, арх. Владимир Дамянов, председател на КАБ, Светозара Шаханова, председател на обединение „Сдружени софийскши архитекти”, арх. Любомир Пеловски, зам.-председател на САБ.

Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.

Leggi tutto...
 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”

Български Ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За трета поредна година ВБ Студио, съвместно със Съюза на Архитектите в България и Камара на архитектите в България, организират ден за енергийна ефективност.

Конференцията тази година ще се проведе на 21 юни под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА” и отново ще бъде в рамките на Европейската седмица за устойчива енергия. Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.

Фокусът на тазгодишното събитие ще бъде поставен върху:
- новите тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност;
- възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес;
- енергийна ефективност и проектиране на отговорни сгради, актуални примери и тенденции от България;
- образованието по Архитектура, отговорна архитектура и проблеми, свързани с енергийната ефективност;
- отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.

С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията ще се проведе в три панела:


Панел 1 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА
В първата част участие ще вземат представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика.
Панел 2 – ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ = ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА
В рамките на този панел ще се дискутират начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.
Панел 3 – УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Във финалната трета част на конференцията ще бъдат представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите.
Концепцията на конференцията предполага да се продължи градивната дискусия, която трябва да насочи заинтересованите страни – държавна и общинска администрация от една страна и проектантските екипи от друга страна, какви са посоките за най-ефективно постигане на устойчиви сгради и подобряване на съществуващия сграден фонд и как различните участници могат да си бъдат взаимно полезни.
Събитието ще се проведе в Централния дом на архитекта в гр. София на ул. Кракра 11, зала 2. Пространството позволява поставяне на изложба на производители и вносители на енергоефективни технологии и продукти, за което сме поканили водещи фирми

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Leggi tutto...
 
Mercoledì 23 Maggio 2012 09:36
ТРИНАДЕСЕТО СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИРЕКТУРАТА
„ИНТЕРАРХ”2012
СОФИЯ – СТОЛИЦА НА АРХИТЕКТУРАТА

От 13 до 16 май т. г. София е домакин на Тринадесетото световно триенале на архитектурата „Интерарх” 2912. Едно от най-значимите архитектурни събития за годината е организирано от Международната академия на архитектурата /МАА/ под патронажа на Президента на Република България и ЮНЕСКО. Международният форум с участието на архитекти и теоретици от цял свят е панорама на тенденциите и постиженията на съвременната световна архитектура. Тази година участниците дискутират по темата „Устойчива архитектура”, обменят идеи със световните лидери на съвременната архитектура, участват в различни секции. Особен интерес представляват авторските конференции на световно известни архитекти, изложбата ”Водещи майстори на съвременната световна архитектура – членове на МАА”, форумът „Устойчива архитектура”, изложбите-конкурси на архитектурни проекти и реализации, на студентски дипломни проекти от водещи архитектурни университети и на архитектурни печатни издания – книги и списания. Проблемите на архитектурното образование се дискутират на специална кръгла маса, документални филми и експозиции на водещи фирми в архитектурата и строителството привличат вниманието на участници и гости. Програмата е богата и наситена със съдържателни инициативи.

ХРОНИКА НА ФОРУМА

ДЕН ПЪРВИ, 13 МАЙ

В тържествената академична обстановка на Аула „Максима” в Университета за архитектура, строителство и геодезия в София, академик Георги Стоилов, Президент на Международната академия на архитектурата откри на 13 май „Интерарх” 2912. Поздравителни адреси бяха поднесени от името на Президента на Република България Росен Плевнелиев, на Президента на ЮНЕСКО Ирина Бокова и министъра на културата Вежди Рашидов. Поздравления към участниците във форума отправиха лично Президентът на Международния съюз на архитектите, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов, ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. Красимир Петров и др. Оповестени бяха новите академици и професори на МАА, приети с решение на УС по време на проведената сутринта Асамблея на Академията. Обявени бяха лауреатите на „Интерарх” 2912. При много голям интерес преминаха авторските конференции на Фумихико Маки и Даниел Либескинд, които се нареждат сред най-добрите съвременни архитекти в света. Вечерта завърши с коктейл, организиран от домакините.

Откриване на Интерарх 2012

Приветствие от проф. Стоилов

За мен е голяма чест по поръчение на Организационния комитет да открия поредното световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ’2012”. Това е 13 издание на вече утвърдилото се многогодишно събитие.

От времето когато беше проведено за първи път до днес много събития станаха, много неща в международния живот се случиха. Остана постоянно на хоризонта да се развива и да блести архитектурното творчество на майсторите на архитектурата и ИНТЕРАРХ като техен ярък израз.

Моделът на ИНТЕРАРХ е глобален. Той обхваща всички аспекти на архитектурата: архитектурно творчество, теория, архитектурно образование. Тазгодишната програма на ИНТЕРАРХ е белязана с една стратегическа тема. Това е темата на устойчивото развитие. Но аз се питам, коя истинска архитектура е временна? Разбира се, особената отговорност на времето е да спасим човечеството от въглеродния диоксид, да намерим решение на този нов проблем надвиснал над него.

А това ще се отразни безусловно в общата концепция на съвременната архитектура, ще роди нови формални връзки на материята с пространството.

Днес ние ще връчим дипломите и медалите на новите академици и професори избрани от Асамблеята на МАА, ще дадем наградите на трите журита за високо творчество, за теория и за архитектурно образование.

След всичко това започва работа същинското триенале с доклади на майсторите на световната архитектура. Накрая позволете да благодаря на Президента на Република България Г-н Росен Плевнелиев и на г-жа Ирина Бокова- Генерален Директор на ЮНЕСКО, които дадоха своя патронаж на ИНТЕРАРХ, на Министъра на културата на Република България г-н Вежди Рашидов, на Кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова, на Президента на МСА г-н Алберт Дюблер и на Президента на ЕСА г-жа Селма Харингтън, членове да Почетния комитет на ИНТЕРАРХ’2012.

Искам да благодаря и на кметовете на български, френски, немски градове, и на посолствата на Америка и Финландия, които дадоха награди за участие в ИНТЕРАРХ. Да благодаря на споносрите ни и сърдечно да благодаря на всички участници в ИНТЕРАРХ, които гарантират неговия изключително висок престиж.

Академик Георги Стоилов , Президент на МАА открива Тринадесетото световно триенале на архитектурата

Кметът на София Йорданка Фандъкова поздравява участниците в Световното триенале на архитектурата

Ричард Инглънд, академик на МАА

арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България приветства форума от името на САБ

Ректорът на УАСГ Красимир Петров поздравява участниците във форума.

арх. Георги Станишев, председател на международното жури на изложбата-конкурс за архитектурни книги и списания обявява наградените издания

Обявяване на лауреатите на „Интерарх” 2012

Деканът на архитектурния факултет, УАСГ Асен Писарски, председател на международното жури за изложбата-конкурс на студентски дипломни проекти обявява наградите

Авторска конференция на Фумихико Маки

Авторска конференция на Даниел Либескинд

Архитектурна изложба-конкурс

Атмосферата на „Интерарх” 2012- делова и емоционална. Участници и гости следяха с интерес авторските конференции и изложбите, експонирани в залите и фоайетата на университета

Един от най-интересните, привличащ силно вниманието на участници и гости на „Интерарх” 2012, е щандът на издателство „АрхМедия”, което издава съвместно с МАА списанието WAM – „Световни майстори на архитектурата” и самостоятелно луксозния алманах „АМС Аспекти”. Представянето на издателството на международния форум бе осъществено със спонсорското съдействие на фирмите „Дромеас България”, осигурила мебелите за щанда, „Чивас” и „Хенкел България”, които по този начин също се включиха в експозицията на водещите фирми в архитектурата, строителството и обзавеждането, присъствали на международния форум.

Специално за „Интерарх” 2012 издателството представи луксозния двуезичен архитектурен алманах „АМС Аспекти” 2012, съдържащ 12 новопостроени обекта на 12 водещи български архитекти и 12 реставрирани архитектурни паметника, гордост за българската архитектура. В дните на „Интерарх” 2012 се състоя презентацията на алманаха, съпроводена с архитектурната изложба - конкурс „ДУХЪТ НА АРХИТЕКТУРАТА - НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ”, продължение на нашата съвместна инициативата с CHIVAS - CHIVAS 12 CHAIRS - „От архитект до рицар”. Победителят в конкурса ще бъде определен чрез гласуване, а наградата ще бъде връчена по време на закриването на „Интерарх” 2012 на 16 май т. г.

Нашите списания WAM – „Световни майстори на архитектурата” и луксозният алманах „АМС Аспекти”бяха отличени на „Интерарх” 2012 с лауреатски дипломи и сребърен медал от международното жури в изложбата – конкурс на архитектурни книги и списания. За нас това признание е много скъпо и задължаващо.

Снимки 20. Коктейл на „АрхМедия” за откриването на „Интерарх” 2012, организиран със съдействието на фирмите CHIVAS, ДРОМЕАС БЪЛГАРИЯ и Хенкел България ЕООД.

Снимки от коктейла след награждаването на лауреатите от Интерарх 2012:

Награди за Лауреатите от изложбата-конкурс на архитектурни проекти и реализации на ИНТЕРАРХ’2012

Международното жури в състав:
Георги Стоилов (Председател), Пиер-Андре Дюфетел, Юхани Паласма, Пол-Андре Тетро, Амедео Скиатарела, Микхаил Кхазанов и Секретар Любомир Пеловски присъдиха следните:
1. Grand Prix на Министъра на Културата и Комуникациите на Р. Франция, Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома; Onasis Cultural Centre in Athens, Greece - AS ARCHITECTURE STUDIO-France
2. Grand Prix на Министъра на Културата на Р. България- картина, Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома; St. Mary of Assumption Church, Zion-St. City, Georgia - Arch. NIKOLOZ ABASHIDZE
3. Grand Prix на Международната Академия на Архитектурата- специален плакет, Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома Welcome Center of the International Pole Prehistory, Les Eyzies-de-Trayac W-ARCHITECTURES, France
4. Първа Награда на Кмета на гр. София- книга, Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома New Town Hall of Paratico, Brescia, Italy Arch MASSIMO ZAMERINI, Italy & Sala Degustazione - AT STUDIO- Italy and all Italian prezentation
5. Първа Награда на Съюза на Архитектите в България- Златен Капител, Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома Museum of History of the Kazakhstan,Astana City - Arch. BERIK MOLZHIGIT, Kazakhstan
6. Първа Награда на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия- книга, Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома. Mercury Eco spa Hotel Complex, Dagomys, Sochi - Arch. LEONID ZVUKOV, Russia
7. Първа Награда на Международния Съюз на Архитектите, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Mosque of Republic and Museum of Religions, Taksim, Istanbul - Prof.Dr.Arch. Ahmet Vefik Alp
8. Специална Награда на Кмета на гр. Бон- 4 музикални диска с 9-та симфония на Лудвиг ван Бетовен- изпълнения на различни оркестри, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома The Mont Saint-Michel Dam - Arch. LUC WEIZMAN, France
9. Специална Награда на Кмета на гр. Велико Търново- Старопрестолна Диплома,картина Царевец, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Recover of middle ages tower in Soriano nel Cimino - Prof.Arch.Carlo Carreras, Italy
10. Специална Награда на Премиер-Министъра на Валонска област, Белгия- книга „Cities of Belgium”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома La Cite des Affaires in Saint-Etienne- MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, France
11. Специална Награда на Кмета на гр. Варна- плакет, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Lille Museum of Modern, Contemporary and Outsider Art - MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, France
12. Специална Награда на Кмета на гр. Гренобъл, Франция- книга “Grenoble”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Cultural and Spiritual Russian Orthodox Center, Paris - Arch. FREDERIC BOREL, France
13. Специална Награда на Академика на МАА Ян Хогстад- книга „Mega cities- exploring a sustainable future”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома UK Ambassador`s Residence Traditsia Project - Arch. TIHOMIR KAZAKOV, Bulgaria
14. Специална Награда на Посолството на Финландия в София- книга „Finland”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Sewage Treatment Plant, Sandanski - Arch. IVAYLO MISHEV, Bulgaria
15. Специална Награда на Посолството на Америка в София- книга „Washington”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Student Residence, Paris - Arch. UMBERTO NAPOLITANO, France
16. Специална награда на Кмета на гр. Пловдив- плакет, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Fabre Museum, Montpellier, France - Arch. EMMANUEL NEBOUT, France
17. Специална Награда на Съюза на Архитектите в Русия- Диплома на Съюза, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома ST Miroelectronics World Wide, Geneve, Switzerland - Arch. ALFONSO MERCURIO, Italy
18. Специална награда на Кмета на гр. Виена- книга и сувенири, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Rossa Turrita, New Church in St. Nicolo di Trebbia - Arch. FILIPPO LAMBERTUCCI and Arch. PISANA POSOCCO, Italy
19. Специална Награда на Кметството на Мадрид, Испания- книги, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Church of S. Atanasio - STUDIO ROMOLI ASSOCIATI, Italy
20. Специална Награда на Посолството на Америка в София- книга „United States of America”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома KAHA - Arch. VLADIMIR SRADKOV and arch. TEODORA LILOVSKA, Bulgaria
21. Специална награда на Посолството на Финландия в София- книга „Wood, Stone and Steel”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Multifunctional Sport Hall, Mezdra - Arch. STANCHO VEKOV, Bulgaria
22. Специална Награда на Фондация „Яков Чернихов”- Специална Диплома на Фондацията, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Novancia Business School in Paris - AS ARCHITECTURE STUDIO
23. Специална награда на Посолството на Финландия в София- книга „Wood, Stone and Steel”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Campus of the Chechen State University Grozny - STYLE LTS, Russia
24. Специална Награда на Японския Институт на Архитектите- книга „Monograph of Riken Yamamoto”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Residential Building “Braila”, Plovdiv - Arch. VESSELIN ROUSSEV, Bulgaria
25. Специална Награда на Камарата на Архитектите в България- Традиционна награда, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Renovation of Aleksandrovska Zona, Burgas - Arch. PETKO YOVCHEV and team, Bulgaria
26. Специална Награда на Посолството на Япония в София- книга, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Office Building Stanilov, Sofia - Arch. KIRIL BOCHKOV, Arch. Biliana STANILOVA, Arch. B. Borisov, Bulgaria
27. Специална Награда на Кмета на гр. Бургас- плакет на града, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Musee de l`orangerie, Paris - Arch. BROCHET LAJUS PUEYO ARCHITECTS, France
28. Специална Награда на издателска къща „AРХМЕДИЯ”- картина, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома New Headquarters of the Faculty of Political Science, University of Rome - Arch. FRANCO PETTRONE, Italy
29. Специална Награда на Посолството на Япония в София- кимоно, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Public School in Gavazi Village - Arch. VAKHTANG DAVITAIA, Georgia
30. Специална Награда на Дружеството на Софиийските архитекти- скулптура, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Prehistorical Museum and a Municipal Library - Arch. HERVE BEAUDOUIN, France
31. Специална Награда на Академика на МАА Браян Спенсър- книга „The Prairie School Tradition”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Passive House in Lozen, Bulgaria - SHARCHITECTS STUDIO, Bulgaria
32. Специална Награда на Борда на Римските архитекти- плакет, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Adventist Church- Montana - Arch. BOITCHO BOITCHEV, Bulgaria
33. Специална Награда на издателска къща „АРХМЕДИЯ”- картина, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Museum of the Second World War, Gdansk - Arch. SVETOSLAV STANISLAVOV, Bulgaria
34. Специална Награда на Центъра на МААМ в Санкт Петерсбург- книга, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Bagpipe Museum-Laboratory - ARCHIMMAGINE STUDIO, Italy
35. Специална Награда на Клона на МАА в Москва (МААМ)- ваза, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Melfi Headquarters - Arch. ROBERTO LANIGRO and Arch. VALENTINA RICCIUTI, Italy
36. Специална Награда на Министерството на Строителството на Уляновски регион, Русия- книга, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Architects House - Arch. LINO BIANCO
37. Специална Награда на Съюза на Архитектите в Москва- книга, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Polyvalent building in Latina - STUDIO STELLA RICHTER/OCHOA ARCHITETTI
38. Специална Награда на Съюза на Архитектите в Русия- Диплома на Съюза, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Ecoforum, Centro Culturale Gritti, villa a san Vigilio, Edificio Polifunctionale - Ordine degli architetti, planificiatori, paesagisti e conservatori della provincial di Bergamo, Italy
39. Специална Награда на Губернатора на Уляновски Регион, Русия- предмет на изкуството, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома AMD FAB25- Microchip production Complex, Austin Texas - Arch. ALFONSO MERCURIO
40. Традиционна Награда на Проф. Далгат Далгатов, Дагестан- сребърен плакет, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома City Multifunctional community centre in UFA Arch. Yury Vissarionov, Russia
41. Специална Награда на Посолството на Финландия в София- книга „Alvar Aalto”, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома Academy of Public Administration- Belarus - Arch. LEONARD MOSKALEVICH, Belarus
42. Специална Награда на кмета на гр. Тбилиси- книги, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома, връчени от акад. Вахтанг Давитайа, арх. Давид Абуладзе (Президент на Грузинския Съюз на Архитектите) и арх. Гоча Макиашвили. Open to Sky Chapel, Malta - Arch. Richard England, Malta

Нови членове на Международната Академия на Архитектурата избрани на 11-тата Генерална Асамблея на МАА състояла се на 13 май 2012 г. в гр. София

Нови Академици на Международната Академия на Архитектурата:


Рафаел Виньоли (САЩ)
Юхани Паласмаа (Финландия)
Том Мейн (САЩ)
Франциско Серано (Мексико)
Рикен Ямамото (Япония)
Пол-Андре Тетро (Канада)
Роже Таилиберт (Франция)
Микхал Кхазанов (Русия)

Нови Професори на Международната Академия на Архитектурата:


Алфонсо Меркурио (Италия)
Масимо Пика Циамара (Италия)
Лино Бианко (Малта)
Давиде Понзини (Италия)
Михаил Мамошин (Русия)
Герт Вингард (Швеция)
Питър Пран (Норвегия/САЩ)
Питър Зумтор (Швейцария)
Амедео Скиатарела (Италия)

Изложба-конкурс на архитектурни книги и списания


ПРОТОКОЛ с решенията на Международното жури
Изложбата представя книги и списания на архитектурна тема издадени след 2008 г. Международното жури в състав: Георги Станишев (България)- Председател, Вахтанг Давитая (Грузия), Паоло Куки (Малайзия), Михаил Мамошин (Русия) селекционира експонатите в следните категории:
1. Периодични архитектурни издания като списания, каталози за периодични изложби и предложения за награди.
2. Архитектурни монографии, издадени като професионални публикации в областта на архитектурната теория, критика и философия.
Журито гласува тайно и взе следните решения:
1. Награждават се следните архитектурни периодични издания:
- Първа награда и Златен медал на списанието „DETAIL”, издавано от института за международна архитектура Мюнхен, Германия.
- Два сребърни медала:
• За каталог на наградите на „Яков Чернихов” за млади архитекти в световен мащаб, издаден от ICIF Москва, Русия.
• Периодични издания WAM и Конструкция и мениджмънт издадени от Архмедия.
2. Награждават се следните издания от категорията на архитектурните монографии:
- Първа награда и Златен медал за Riken Yamamoto за изложение на собствения си творчески метод и подход към пространството.
- Два Сребърни медала:
• За книгата на Еlenora Carrano за арх. Luigi Moretti, издадена в Милано, Италия
• За книгата на David и Shota Bostanashvili „BUTSA: Victor Jorbenadze”.

Изложба-конкурс на студентски дипломни проекти
ПРОТОКОЛ
Международно жури в състав: Асен Писарски (България)- Председател, Ахмет Вефик Алп (Турция), Владимир Дамянов (България), Милена Металкова-Маркова (Булгария), Лино Бианко (Малта) взе решение за награждаване:
Първа награда- Златен Медал Интерарх и Почетна Диплома:
“Museum of History of Veliko Tarnovo City” Lora Nurkova
Втора награда- Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома “Living Bridges-waterfront regeneration Concept for Golden Horn, Istanbul” Katerina Vaseva
Втора Награда Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома” “Varna Museum of Contemporary Art” Djuro Zmajevic
Специална награда на Международната Академия на Архитектурата- книги и списания WAM, Сребърен Медал Интерарх и Почетна Диплома „Renovation of the historical part of the town Plyos” and “Restorations and Adaptation of Ostashevo Estate for Konstantin Romanov`s Rehabilitation Centre”. Anna Spirikova, Anna Sinitsina, Marianna Yanokidis
Специална Награда на Ректора на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия и Почетна Диплома „Tennis Complex Varna” Matija Djedovic
Специална Награда на Съюза на Архитектите в България- Златен Капител, Специална Диплома и Почетна Диплома Интерарх „Sanatorium Complex in Sochi (Architectural Concept of the Climatological method of treatment)” Alexander Amirov
Специална Награда на Съюза на Архитектите в България- Златен Капител и Почетна Диплома Интерарх Tbilisi State Academy of Arts
Специална награда на Камарата на Архитектите в България и Почетна Диплома Интерарх „Edine City Research Center” Musab Ak
Пет Специални Дипломи на Съюза на Архитектите в България и Почетни Дипломи Интерарх: “Multifunctional complex for sustainable architecture Tbilisi, Georgia” Vasil Giorgadze
“Five-stars business hotel in the port of Varna” Yordan Lubenov
“DemoKratos Culture and Debate Center” Galina Milkova
“National Opera and Ballet, Varna, Bulgaria” Gergana Panayotova
“Seaside hotel-Kaliakra” Nikolay Tsvetkov

АРХИТЕКТУРНА ИЗЛОЖБАТА -КОНКУРС НА „АРХМЕДИЯ”
„ДУХЪТ НА АРХИТЕКТУРАТА - НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ”

В дните на „Интерарх” 2012 издателство „АрхМедия” откри архитектурна изложба – конкурс „ДУХЪТ НА АРХИТЕКТУРАТА - НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ”, продължение на съвместната инициативата с CHIVAS - CHIVAS 12 CHAIRS - „От архитект до рицар”. Изложбената експозиция включваше 12 новопостроени сгради, отговарящи на критериите за устойчива архитектура, завършени и открити у нас през 2011 г., дело на 12 водещи български архитекти: най-голямата спортна зала у нас „Арена Армеец София”, проектант арх. Жеко Тилев, първият Музей на съвременното изкуство в България, проектант арх. Бойко Кадинов, офисните, жилищните сгради и бизнес центровете на някои от най-добрите български архитекти - Анета Славова, Весела и Пламен Мирянови , Стефан Добрев, Борислав Богданов, Раймондо Флакомио, Атанас Панов, Танко Серафимов, Пламен Братков и Мая Йовчева. Участниците в триеналето и всички посетители можеха да изберат най-значимата българска сграда за 2011г., показана в изложбата. Над 500 български и чуждестранни архитекти, студенти и посетители, направиха своя избор чрез гласуване.

РЕЗУЛТАТИТЕ


Първо място - БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР с проектант арх. Стефан Добрев
Второ място - АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ с проектант арх. Жеко Тилев
Трето място - БИЗНЕС ЦЕНТЪР VERTIGO с проектант арх. Раймондо Флакомио
Гинка Динчийска, студентка III курс, специалност „Пътно строителство” в УАСГ изтегли печелившият талон в гласуването. Той бе на
Кристина Николова, студентка II курс в УАСГ. Тя получава бутилка 18 годишно уиски CHIVAS.

ДЕН ВТОРИ, 14 МАЙ

Работната програма за деня започна с лекция на тема „ Устойчивата архитектура”, разработена задълбочено и поднесена много атрактивно от чл. кор. проф. док арх. Атанас Ковачев. Авторските конференции на архитектите Михаил Хазанов, Темур Джоржадзе, Юхани Паласма, Пол-Андре Тетро и Рикен Ямамото привличаха през целия ден многобройни участници и препълваха аулата на университета. Паралелно се проведе кръгла маса по проблемите на архитектурното образование, подена от проф. Стефан Попов.

ДЕН ТРЕТИ, 15 май

Богат, ползотворен, наситен с изключително интересни авторски изяви на световно известни имена в архитектурата като: Масимо Пика Циамара, Алфонсо Меркурио, Вахтанг Давитайл, Ки Зху, Франциско Серано, Ахмет Вефик Алп, Михаил Мамошин и Николас Гримшау. Присъстващите бяха потопени в истинска архитектурна фиеста от най-висока класа, зашеметени от прекия контакт с творци от такъв висок ранг. Можаха индиректно да се включат и в „Дискусия между Франк Гери и Юхани Паласма” чрез документален филм, представен на аудиторията.

ДЕН ЧЕТВЪРТИ, 16 МАЙ

Интересът към „ИНТЕРАРХ” 2012 бе нестихващ и през последния ден на форума. Аула Максима в УАСГ бе пълна, както при отриването, с архитекти и студенти, желаещи да се докоснат до изкуството на големите архитектурни майстори и да контактуват директно с академиците и професорите на МАА, които бяха в София.

Денят започна с DVD лекция на Хелмут Ян. Авторски конференции изнесоха Амедео Скиантарела, Крис Халигън, директор „Устойчива архитектура” в STEPHEN GEORGE INTERNATIONAL, Лино Бианки. Изключително силен завършек на Тринадесетото световно триенале придадоха авторските конференции на академиците на МАА, живите архитектурни класици Ричард Ингланд и Браян Спенсър. Вечерта в залите на Съюза на българските архитекти се състоя официалното закриване на „ИНТЕРАРХ” 2012. В тържествена обстановка Президентът на МАА академик Георги Стоилов връчи наградите на лауреатите, благодари на всички участници и пожела ползотворна работа и нови срещи в София на следващото Четиринадесето световно триенале на архитектурата през 2015 г. Участниците в „ИНТЕРАРХ” 2012 благодариха на Президента на МАА академик Георги Стоилов и на всички български домакини за добрата организация и сърдечното гостоприемство. Специални благодарствени адреси получи г-жа Милка Костуркова, директор на МАА и Генерален секретар на Тринадесетото световно триенале.

Международният форум „ИНТЕРАРХ” 2012 завърши с „Пролетна фиеста на архитектурата” в салоните на Съюза на българските архитекти. Чудестното настроение, дружеските разговори, развълнуваните срещи между колеги и приятели от различни държави и континенти зареждаха атмосферата на коктейла с творчески импулси и положителна енергия. И с желанието за нови срещи на следващото Световно триенале на архитектурата в София.

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХМЕДИЯ”- БЪЛГАРИЯ
„АРХМЕДИЯ” – ДВОЕН СРЕБЪРЕН МЕДАЛИСТ НА „ИНТЕРАРХ” 2012
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ЗАВОЮВАХА ДВЕ ОТ ИЗДАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХМЕДИЯ”–
СПИСАНИЕТО WAM – „СВЕТОВНИ МАЙСТОРИ НА АРХИТЕКТУРАТА” И ЛУКСОЗНИЯТ АРХИТЕКТУРЕН АЛМАНАХ „АМС АСПЕКТИ”

Традиционно силно и впечатляващо бе присъствието на издателство „АрхМедия” на Тринадесетото световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ” 2012, на което София бе домакин от 13 до 16 май т. г. Нашите списания WAM – „Световни майстори на архитектурата” и луксозният алманах „АМС Аспекти”бяха отличени с лауреатски дипломи и сребърен медал от международно жури в международната изложба – конкурс на архитектурни книги и списания. За нас това признание е много скъпо и задължаващо.

Щандът на издателството бе един от най-интересните, привличащ вниманието на участници и гости на форума. Той бе изграден със спонсорското съдействие на фирмите „Дромеас България”, осигурила мебелите за щанда, „Чивас” и „Хенкел България”, които по този начин също се включиха в експозицията на водещите фирми в архитектурата, строителството и обзавеждането, подредена във фоайето на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София по време на Интерарха.

При откриването на „Интерарх” 2012 се състоя презентацията на първото издание на луксозния двуезичен архитектурен алманах „АМС Аспекти” 2012, съдържащ 12 новопостроени обекта на 12 водещи български архитекти и 12 реставрирани архитектурни паметника, гордост за българската архитектура. Открита бе и архитектурната изложба – конкурс „ДУХЪТ НА АРХИТЕКТУРАТА - НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ”, продължение на съвместната ни инициативата с CHIVAS - CHIVAS 12 CHAIRS - „От архитект до рицар”. Участниците в триеналето и всички посетители можеха да участват в гласуване за най- впечатляващия обект, показан в изложбата.

 

„Обновяване и обществено развитие” е темата на 8-ми Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”. 8-ят конкурс на Изовер ще събере през май 2012 г. в Братислава студенти от 22 държави в състезание по енергоефективно строителство. Все повече и повече страни участват в спонсорирания от Изовер конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”. През последните няколко години броят на участващите страни скочи от 9 до 22: Австрия, Беларус, България, Хърватска, Чешката република, Естония, Финландия, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украйна, Обединеното кралство и САЩ. България е активен участник във всичките 8 издания и домакин на първия международен конкурс.

С всяка година броят на българските студенти, участващи в конкурса също се увеличава и през изминалата година достига 152. Това са студенти от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в София; ВСУ „Любен Каравелов” – София; Нов Български Университет – София и Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”. И това не е изненада, като се има предвид, че победителят в международното състезание ще получи награда от 1500 EUR! Парите обаче не са основната мотивация. Много по-важно за участниците е да сравнят знанията и идеите си с колегите от чуждите архитектурни школи. В някои от университетите подготвянето на проект за конкурса дори е интегрирано в учебната програма. Ето защо състезанието има потенциала да набира още по-голяма популярност сред студенти и преподаватели.

Заданието на конкурс 2012 ще се състои в разработване на „устойчива” общност (жилищен квартал) в рамките на програмата за възстановяване на областта около водния басейн Трент /Trent Basin/, по поречието на река Трент, Нотингам, Великобритания. Темата на конкурса е проект- предложение за регенериране, обновяване и създаване на квартал, в който да се настанят 12-15 семейства. Трябва да се развие и проектира необходимата инфраструктура, да се осигурят работни места /офис-площи/, места за отдих и забавление. Проектът и новите функции ще бъдат част от програма за обновяване, основана на съвременни идеи за „устойчиво” пост-индустриално градско възстановяване, регенерация и развитие.

Leggi tutto...
 
Giovedì 10 Novembre 2011 14:46

Откриване на Balkanology в София

След разпадането на социалистическите стопански системи на държавите от Югоизточна Eвропа, в тези райони се започва повсеместно неофициално строителство, коeто води след себе си радикална трансформация на градските структури, както и съвсем нови форми на урбанизация.

Leggi tutto...
 

На 03.11 се състоя награждаването на победителите в организирания от ЕТЕМ конкурс Re-skin R/evolution в рамките на Sofia Architecture Week 2011 в Перформ бизнес център. Темата на конкурса бе „Облечете сградата, която вие желаете”, а десетте номинирани проекта бяха изложени и представени от създателите http://www.amc-aspects.com/administrator/index.php?option=com_content#си по време на творческата работилница на ЕТЕМ. Асен Игнатов и Милица Петрова с концецията си „Smart Space 5в1” получиха голямата награда, подготвена от организаторите на конкурса.

Leggi tutto...
 

След разпадането на социалистическите стопански системи на държавите от Югоизточна Eвропа, в тези райони се започва повсеместно неофициално строителство, коeто води след себе си радикална трансформация на градските структури, както и съвсем нови форми на урбанизация.

Използвайки примери от градове като Белград, Букурещ, Котор, Пула, Прищина, София, Tирана и Загреб, изложбата «Балканология. Нова архитектура и градски феномени в Югоизточна Европа» показва работата на архитекти, урбанисти и активисти със динамичните процеси на трансформaция в градовете, и по-точно с нейното културнo, социалнo и политическo измерениe в балканските държави. На изложбата също така ще бъдат представени изследователски проекти, конкретни интервенции, архитектурни анализи, планови стратегии. Освен това, малко познaти, но изключителни по своя характер постройки от времето на югославския социалистически модернизъм ще бъдат поставени в диалог с представители на съвременната архитектура.

Leggi tutto...
 
Lunedì 24 Ottobre 2011 18:51

По време на Sofia Architecture Week 2011 три работилници, с българско и чуждестранно участие, ще оставят реална следа в рамките на града. Това ще се случи с помощта на екипите на: WhATA?и Томас Конг; студио Функт и Алберто Яковони и сдружение Трансформатори заедно с Хавиер Пеня и всички доброволно записали се участници. В рамките на 4 дни и с минимален бюджет те ще покажат как изглежда: Идеалната детска площадка; Мобилна социална станция и Тунинговане на София (трансформaцията на един подлез).

Фестивалът за архитектура и модерна градска среда Sofia Architecture Week 2011 се организира за четвърта година от ЕДНО, фондация “Америка за България” и Столична община. Програмата е част от културния календар на София, кандидат за Европейска столица на културата 2019. Основната част от фестивала ще се проведе от 1 до 6 ноември, с основна локация: Перформ Бизнес Център, на пл. Позитано 2.

Тунинговане на София
Трансформатори и гост архитект Хавиер Пеня (Испания)
Работилницата Тунинговане на София цели да преосмисли подлезите и да предложи нов дизайн за тях. Избраният тук подлез свързва парка Борисова градина с Алея Яворов, а основната намеса, която ще бъде осъществена, е свързана с липсващото осветление. Въпреки конкретиката на действие, идеята е да се направи по-задълбочено и широко проучване на подлезите в София изобщо, заради лошото и занемарено състояние на повечето от тях.

Хавиер Пеня e лектор в програмата на Sofia Architecture Week 2011 и ще участва в Тунинговане на София. Преподавател в няколко университета в последните 12 години, Пеня изследва алтернативните решения, отвъд традиционната архитектура, дизайн и урбанистика.

Мобилна социална станция
Студио Функт и гост архитект Алберто Яковони (Италия)

Работилницата има за цел да проектира и изгради мобилно място в града, където хората да са свободни да сядат и да общуват както им харесва. Мястото трябва да е удобно и за игра на децата, да има добро осветление и възможност за подслон при лошо време, място за колела и специални поставки за храна и напитки. “Със сигурност всеки oт нас e бил изправен пред подобен проблем в парковете - как да се преместят фиксираните пейки еднa до другa, за да паснат на общественото желание ... адекватна социална, мебел, която би подобрила общуването, което винаги сме желали”, обясняват още за идеята си архитектите от студио Функт.

Алберто Яковони е гост лектор на Sofia Architecture Week 2011 и ще помага в проектирането и изграждането на Мобилна обществена станция. Той е на мнение, че обществените пространства имат огромен потенциал, който надхвърля настоящата им употреба. Яковани изследва този потенциал посредством леки и почти незабележими намеси.

Да направим идеалната детска площадка
WhАТА? и гост архитект Томас Конг (САЩ)

Целта на работилницата е да се състави задание за проектиране на детски площадки отвъд нормативите, регулациите, обществените поръчки и стандартните решения, като първо се питат ползвателите и всички заинтересовани. Ще бъде подготвена онлайн анкета, която ще се попълва свободно в интернет през първите 2 дни от работилницата. На третия ден, в събота, събраните данни ще се тестват на терен. Поканени са: родители, архитекти/дизайнери/, ландшафтни архитекти и др.

Томас Конг е лектор в програмата на Sofia Architecture Week 2011 и ще участва в заданието на работилницата Да направим идеалната детска площадка. Той е архитект и преподавател, силно обвързан с проекти, които разглеждат „другата“, не-строителната страна на сградите. Стратегиите за архитектурна намеса, които предлага, не произвеждат архитектура в буквалния и познат смисъл.

Leggi tutto...
 

С впечатляващо парти в нощен клуб BEDROOM приключи първата специализирана дискусия АРХИТЕКТУРА , с която на 6 октомври т.г. стартира мащабният проект CHIVAS 12 CHAIRS. Изборът на тази професия за началото на проекта не бе случаен, защото тя по много ярък начин дава външен израз на състоянието на обществото ни.

През деня повече от четири часа шестима утвърдени български архитекти и шестима млади, развиващи се таланти дискутираха заедно критични теми, коментираха значението на професионалното достойнство и като истински рицари отстояваха идеите си за промяна в статуквото на професията „архитект”. Участниците - Весела Мирянова, Борислав Богданов, Стефан Добрев, Георги Коларов, Пламен Братков, Борис Енев, Георги Савов, Георги Кътов, Ивайло Мишев, Петър Стефанов, Иво Диков и Весела Вълчева се обединиха около Манифест за генерална реформа на българското законодателство, свързано с архитектурата и строителството и за издигане обществения статут на професията.

Вечерта Манифестът бе официално обявен в клуб BEDROOM в топла и приятелско атмосфера. Над 150 архитекти и представители на фирми, свързани с архитектурния и строителния бранш с подписа си подкрепиха идеите, залегнали в Манифеста. Сред тях бяха арх. Танко Серафимов, арх.Здравец Хайтов, арх. Таня Дикова, арх. Даниела Дикова, арх. Николай Пърпов, арх. Раймондо Флакомио, арх. Илиан Николов, арх. Людмил Киров, арх. Гергана Саралиева, арх. Даниела Генова, арх. Георги Мечанов, арх. Николай Гълъбов и редица други опитни и по-млади архитекти.

След гласуване на сайта Chivas12.bg бяха избрани шест водещи български архитекта, за да участват в отворена дискусия с други шест професионалисти, ангажирани с проблемите на българската архитекрура.

Leggi tutto...
 
Lunedì 12 Settembre 2011 14:01

От архитект до рицар

Може ли един архитект да се нарече рицар?

Кое е по-високо - един небостъргач или цената на достойнството?

Какво означава за един архитект да бъде достоен и кой е достоен да бъде архитект?

Отговорът със сигурност не е един, нито е кратък. Но както често се случва с големите теми, отговорът започва именно със задаването на въпроса. Въпросът в нашия случай е какво означава да бъдем достойни в професията и ежедневието ни, а отговорът ще дойде от всички вас - поканените да участват в новата инциатива на Chivas Regal, Chivas 12 Стола.

Ето как.

Chivas 12 Стола цели да създаде връзка между утвърдени професионалисти и млади, развиващи се таланти в 12 области, които имат въздействие върху всекидневния ни живот.

В отворена дискусия, те ще определят нещата, които не харесват в своята професия и начините, по които могат да ги променят.

Накратко, Chivas 12 Стола е серия от събития, които поставят въпроса възможно ли е да бъдем по-добри и как да го постигнем.

Chivas Regal ще открие серията събития именно с темата за архитектурата в България.

Не само защото всеки съвременен рицар има нужда от своята крепост, но и защото архитектурата повече отвсякога трябва да отстоява определени принципи и позиции - като основно изразно средство на заобикалящата ни среда.

Кои са нещата, които не харесвате в начина, по който професията ни се осъществява? Какво бихте променили и какво бихте реставрирали, за да се случва архитектурата в България по-добре?

Chivas Regal ви кани да се включите в дискусията, да поставите своите въпроси и да изразите своята позиция на www.chivas12.bg. Там можете да гласувате за хората, които искате да чуете и видите за всяка една от темите, и така да бъдете поканени на специалното събитие.


Leggi tutto...
 
«InizioPrec.1234Succ.Fine»

Pagina 1 di 4