amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Авторът й арх. Борислав Игнатов е носител на Голямата награда на САБ в Националния преглед на архитектурата за 2012 г.

„Къщата на Равноденствието» е вероятно първата пасивна сграда на Черноморското крайбрежие. Основни цели на проекта са постигането и популяризирането на съвременно жилищно обитаване в пълно равновесие с природата. Уникалното местоположение на обекта на стръмен склон с панорама към морския хоризонт, южно изложение и преобладаващи ветрове от север формират идеята за линейна хоризонтална ненатрапчива сграда, вмъкната в крайбрежния скат и ориентирана изцяло към морето. Наклонът на фасадата и пропорциите на пространствата вътре отговарят на характерните за мястото летни и зимни слънчеви ъгли с цел постигане на максимален комфорт и термална ефикасност през сезоните. През зимата ниското слънце и неговото отражение в морето огряват къщата в дълбочина, докато стръмните и горещи летни лъчи се плъзгат успоредно на наклонената фасада и не проникват директно вътре. В символичен план концепцията на къщата излиза извън рамките на базовата жилищна функционалност и служи на своите обитатели и като астрономически инструмент. Тесен остъклен процеп в покрива пропуска обедното слънце вътре в хола върху линейна скала на пода и стената, която превръща къщата в слънчев календар.

Постигнатата ултра ниска консумация на външна енергия, която отговаря на стриктния немски стандарт за пасивни сгради, завършва идеята за природосъобразност на проекта в технологично отношение. Обвивката на сградата е суперизолирана с 30 см графитен XPS по подпорните стени, покрива и под основите.Сертифицираната фасада е с троен стъклопакет по южната страна, с коефицент на топлопреминаване под 0.7 W/K.m2. Отоплението и климатизацията се извършват чрез система за нискоскоростна обемна вентилация с инвертор и рекуператор с пасивен стандарт и КПД 98%. Важна новост в проекта е голямото остъкление към панорамата, нещо нехарактерно за пасивните жилища до момента, станало възможно благодарение на наклона на фасадата спрямо слънцето и новите технологии в производството на тройните стъклопакети с топъл дистанционер. Сградата има собствена тристепенна био-пречиствателна станция, като сивите води заедно с дъждовните се събират в резервоар и се използват за поливане на озеленения покрив. Соларни панели, управлявани от централизираната система, осигуряват битовата гореща вода в по-голямата част от годината. Всички използвани растителни видове са местни, некултивирани, с цел по-ниска консумация на вода, благодарение на природната им устойчивост към ситуацията, характерна със сух и ветровит климат с големи температурни амплитуди. С изключение на специализираните системи, в обекта са вложени предимно местни материали и труд. Всички каменни зидарии, облицовки и настилки са добити от изкопа на сградата. Балансът на земните маси е нулев като целият материал от изкопа е използван за вертикалната планировка, което предотвратява чувствителното замърсяване от типичното за строителния бранш извозване и депониране извън обекта.

Сградата премина успешно измерванията за пасивност и въздухоплътност като показа стойности до два пъти по-добри от нормативните.

Текст: Арх. Борислав Игнатов, Снимки: Росен Донев