amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Български ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За трета поредна година Съюзът на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Обединение „Сдружени български архитекти”, съвместно с „ВБ Студио” организираха на 21 юни т. г. „Ден за енергийна ефективност” в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия”. Конференцията се проведе под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”. Поздравления към участниците поднесоха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищни политики” към МРРБ, Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, арх. Владимир Дамянов, председател на КАБ, Светозара Шаханова, председател на обединение „Сдружени софийскши архитекти”, арх. Любомир Пеловски, зам.-председател на САБ.

Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.


Работата на конференцията тази година бе организирана в три птанела. Фокусът бе поставен върху:
- новите тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност;
- възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес;
- енергийна ефективност и проектиране на отговорни сгради, актуални примери и тенденции от България;
- образованието по Архитектура, отговорна архитектура и проблеми, свързани с енергийната ефективност;
- отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.

С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията ще се проведе в три панела:


В първия панел „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА” с модератор доц. д-р арх. Росен Савов взеха участие представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането й в практиката.


В рамките на втория панел „ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА” се дискутираха начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.

Във финалната трета част на конференцията „УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ” фирмите „Сен Гобен”, „Хенкел”, „Алукьонигщал” и „Рейнарс” представиха съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите. Конференцията провокира градивна дискусия, която трябва да насочи заинтересованите страни – държавна и общинска администрация от една страна и проектантските екипи от друга страна, какви са посоките за най- ефективно постигане на устойчиви сгради и подобряване на съществуващия сграден фонд

Сен Гобен подпомага енергийната ефективност и отговорната архитектура

На 21.06.2012г с участие на г-н Делян Добрев - Министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-жа Десислава Йорданова – Директор на Дирекция „Жилищни политики” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и г-н Кирил Георгиев – Изпълнителен Директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, се проведе Българският ден за енергийна ефективност, част от Европейската седмица на устойчива енергия.

Събитието се организира от Обединение Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио, както и с подкрепата на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България.

По време на третата конференция за Енергийна Ефективност и Отговорна Архитектура международният маркетинг директор на концерна Сен Гобен, г-н Славомир Шпунар, сподели, че 40% от общата консумация на енергия в Европа идва от 160-те милиона съществуващи сгради, а 3/4 от консумираната енергия се използва за отопление и охлаждане.

Господин Шпунар изрази становище, че до 90% от изразходваната енергия за отопление и охлаждане могат да бъдат намалени чрез използване на съществуващи и добре доказани енергийно-ефективни техники.

Като част от международна компания с 350-годиншна история всички направления на Сен Гобен в България – Изовер, Ригипс, Вебер и Сен Гобен Глас следват ясно стратегията и приоритетите на концерна. Световното лидерство на компанията се дължи именно на иновативните решения за енергийна ефективност и опазване на околната среда, каквито са решенията в областта на фасадните топлоизолационни системи, фото-волтаични панели, енергийно ефективното остъкляване и системи за сухо строителство за максимален жизнен комфорт. Сен Гобен участва в редица организации за създаване на нови норми и стандарти в строителството, и за енергийна ефективност (HQE, BREEAM, LEEDS, DGNB и т.н.). В рамките на концерна се спазва и стандарт за намаляване на CO2 емисиите в рамките на всички сгради собственост на Сен Гобен.