amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”

Български Ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За трета поредна година ВБ Студио, съвместно със Съюза на Архитектите в България и Камара на архитектите в България, организират ден за енергийна ефективност.

Конференцията тази година ще се проведе на 21 юни под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА” и отново ще бъде в рамките на Европейската седмица за устойчива енергия. Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.

Фокусът на тазгодишното събитие ще бъде поставен върху:
- новите тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност;
- възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес;
- енергийна ефективност и проектиране на отговорни сгради, актуални примери и тенденции от България;
- образованието по Архитектура, отговорна архитектура и проблеми, свързани с енергийната ефективност;
- отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.

С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията ще се проведе в три панела:


Панел 1 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА
В първата част участие ще вземат представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика.
Панел 2 – ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ = ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА
В рамките на този панел ще се дискутират начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.
Панел 3 – УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Във финалната трета част на конференцията ще бъдат представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите.
Концепцията на конференцията предполага да се продължи градивната дискусия, която трябва да насочи заинтересованите страни – държавна и общинска администрация от една страна и проектантските екипи от друга страна, какви са посоките за най-ефективно постигане на устойчиви сгради и подобряване на съществуващия сграден фонд и как различните участници могат да си бъдат взаимно полезни.
Събитието ще се проведе в Централния дом на архитекта в гр. София на ул. Кракра 11, зала 2. Пространството позволява поставяне на изложба на производители и вносители на енергоефективни технологии и продукти, за което сме поканили водещи фирми

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Дата: 21 юни 2012 г.
Място: София, ул. Кракра 11, Съюза на Aрхитектите в България
Начало: 10:30 часа.
Организатори: Обединение Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио, съвместно със
Съюза на Архитектите в България и Камара на архитектите в България

ПРОГРАМА
10:00 – 10:30 Регистрация
СУТРЕШНА СЕСИЯ: Политики и стратегии
10:30 – 11:00 Откриване и приветствия от:
Приветствие от Росен Плeвнелиев – Президент на Република България
Делян Добрев - Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Мартин Димитров - Председател на Парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм
Николай Пехливанов – Зам.-председател на Парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление
Десислава Йорданова – Директор на Дирекция „Жилищни политики” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Кирил Георгиев – Изпълнителен Директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
11:00 – 12:45
Панел I: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА
Модератор: д-р арх. Росен Савов
Член на УС на САБ, автор на три книги за енергийна ефективност и съавтор в разработването на поредица нормативни документи в областта на енергийната ефективност
Презентации:
Арх. Славомир Спунар, Франция – Директор Маркетинг на концерн Сент Гобен
Тема: Тенденции в енергийната ефективност и устойчива архитектура
Проф. Моника Холфелд, Германия
Тема: Съвременни практики за саниране на сградния фонд, опит от Германия
Арх. Николай Гълъбов – Зам.-председател на КАБ и член на УС на САЕ
Новости в политиката на САЕ по въпросите на енергийната ефективност и устойчивата архитектура
Участници:
Делян Добрев - Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Мартин Димитров - Председател на Парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм
Николай Пехливанов – Зам.-председател на Парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление
Десислава Йорданова – Директор на Дирекция „Жилищни политики” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Кирил Георгиев – Изпълнителен Директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
12:45 – 13:15 Коктейл
13:15 – 15:15
Панел ІІ: ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ = ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА
Модератор: Мирослав Мурджов
Член на Парламентарната Комисия по образование и наука за периода 2005 – 2009 г.
Участници в дискусията:
Академик Георги Стоилов - МАА
арх. Алеко Христов - Председател на КПД към КАБ
арх. Анрдея Момерин – BREAM
арх. Георги Коларов – BGBC
проф. д-р арх Стефан Попов - MAA и преподавател в Европейския политехнически университет
доц д-р арх. Елена Димитрова - ръководител дисциплини “Устойчиво развитие”, “Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие” към УАСГ
проф д-р арх. Йордан Радев - ръководител на дисциплина „Енергоефективна архитектура и човешкото здраве” към УАСГ
д-р арх. Росен Савов - лектор по дисциплината „Енергийна Ефективност” в УАСГ, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Нов Български Университет и Европейски Политехнически Университет
Таско Еменков – ръководител на дисциплина „Енергийна ефективност” към СУ „Св. Климент Охридски”
Представители на Асоциацията на студентите по архитектура в България (АСАБ) и Клуба на младите архитекти (КМА) към САБ и др.
15:15 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00
Панел 3 – УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Във финалната трета част на конференцията ще бъдат представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите.
Презентации:
Сент Гобен – Системни решения на Saint Gobain Construction products
Рейнарс – Съвременни проекти в областта на енергийната ефективност и устойчивата архитектура
Хенкел – Продуктова презентация, Vision
Алукьонигщал – Презентация на новости в соларната архитектура
17:00 Закриване на конференцията