amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

След разпадането на социалистическите стопански системи на държавите от Югоизточна Eвропа, в тези райони се започва повсеместно неофициално строителство, коeто води след себе си радикална трансформация на градските структури, както и съвсем нови форми на урбанизация.

Използвайки примери от градове като Белград, Букурещ, Котор, Пула, Прищина, София, Tирана и Загреб, изложбата «Балканология. Нова архитектура и градски феномени в Югоизточна Европа» показва работата на архитекти, урбанисти и активисти със динамичните процеси на трансформaция в градовете, и по-точно с нейното културнo, социалнo и политическo измерениe в балканските държави. На изложбата също така ще бъдат представени изследователски проекти, конкретни интервенции, архитектурни анализи, планови стратегии. Освен това, малко познaти, но изключителни по своя характер постройки от времето на югославския социалистически модернизъм ще бъдат поставени в диалог с представители на съвременната архитектура.

Инициативата на прoeкта, подкрепена от самото си начало от фондация ERSTE, отваря ново поле за дискусии, представя малко познатата архитектура на постсоциализма, както и последиците от един нерегулиран, неконтролиран градски растеж в държавите от Югоизточна Европа.


Експозицията се представя от AzS | Архитектурен център София В партньорство с VIVACOM Art Hall
С подкрепата на: Фондация “ERSTE Stiftung”undefined