amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Кръглата маса на Chivas Regal

На 18-ти април ще се състои дискусия на тема “Строителство” като част от платформата Chivas 12 Стола . На кръглата маса ще застанат шестима утвърдени професионалисти в сферата, а срещу тях сядат шестима млади “амбиции”, които ще внесат нов поглед върху ситуацията. Заедно, в открита дискусия, те ще се опитат да посочат проблемите в областта си, както и възможните им решения.

Дискусията ще се фокусира върху няколко основни теми: кои сектори от бранша търпят развитие в условия на икономическа криза, как може да се поощри развитието на инфраструктурата и транспортното строителство, какви са проблемите пред строителните фирми в България, какви са пречките за бранша, що се отнася до енергийната ефективност и сградния фонд, какво е състоянието на нормативната база и, разбира се, какво е качеството на университетското образование по специалността.

Водещи на дискусията ще бъдат телевизионните журналисти Евгения Атанасова и Михаил Заимов. След срещата ще бъде изготвен манифест с основните точки от разговора. Той ще поеме по своя път с добрата цел да провокира истински промени.

Всеки с интерес към сферата може да участва като гласува за “опитните” или предложи проблеми за обсъждане на Chivas 12 Стола . Желаещите да се включат в кръглата маса от позицията на амбиции, също могат да кандидатстват на сайта.

Проектът Chivas 12 Стола е платформа за развитие и промяна в сферите с пряко влияние върху заобикалящата ни среда. Тя се стреми да събира професионалисти, които ценят работата си и имат мисъл за бъдещето. Тези съвременни рицари виждат конкретни проблеми с конкретни решения. Дискусията “Строителство” е осма от поредицата, като я предхождат тези на тема “Архитектура”, “Технологии”, “Реклама”, “Икономика”, “Журналистика”, “Изкуство” и “Право”.

Chivas 12 Стола