amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Блог

Българският съвет за устойчиво развитие има удоволствието да Ви покани да се присъедините към кръга на компаниите, ангажирани с каузата на „зелената“ икономика и устойчивото развитие в България в рамките на втората ни годишна конференция - Sustainability Forum Sofia - Global Green Growth – Beyond Buildings Събитието ще се проведе на 14 септември 2012 в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство.

Ще бъдат поканени президентът на Република България, комисар Кристалина Георгиева, министри, кметове и представители на местната власт, водещи представители от бизнеса, IT сектора, автомобилната индустрия.

Конференцията цели ясно да дефинира основните аспекти на устойчивото градско развитие и приносът на интелигентния град към иновативната и устойчива конкурентоспособност.

Събитието е отлична възможност да обмените опит и знания с международно признати специалисти в сферата на съвременните устойчиви градски практики, технологии и интелигентни решения за зелена мобилност. Форумът представлява идеално място за среща с представители на международния бизнес, научните среди и правителството.

Конференцията е централна платформа за популяризиране на знания, иновативни технологии и опит в прилагането на устойчиви практики.

Read more...
 

Български ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За трета поредна година Съюзът на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Обединение „Сдружени български архитекти”, съвместно с „ВБ Студио” организираха на 21 юни т. г. „Ден за енергийна ефективност” в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия”. Конференцията се проведе под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”. Поздравления към участниците поднесоха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищни политики” към МРРБ, Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, арх. Владимир Дамянов, председател на КАБ, Светозара Шаханова, председател на обединение „Сдружени софийскши архитекти”, арх. Любомир Пеловски, зам.-председател на САБ.

Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.

Read more...
 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”

Български Ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За трета поредна година ВБ Студио, съвместно със Съюза на Архитектите в България и Камара на архитектите в България, организират ден за енергийна ефективност.

Конференцията тази година ще се проведе на 21 юни под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА” и отново ще бъде в рамките на Европейската седмица за устойчива енергия. Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.

Фокусът на тазгодишното събитие ще бъде поставен върху:
- новите тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност;
- възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес;
- енергийна ефективност и проектиране на отговорни сгради, актуални примери и тенденции от България;
- образованието по Архитектура, отговорна архитектура и проблеми, свързани с енергийната ефективност;
- отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.

С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията ще се проведе в три панела:


Панел 1 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА
В първата част участие ще вземат представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика.
Панел 2 – ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ = ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА
В рамките на този панел ще се дискутират начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.
Панел 3 – УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Във финалната трета част на конференцията ще бъдат представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите.
Концепцията на конференцията предполага да се продължи градивната дискусия, която трябва да насочи заинтересованите страни – държавна и общинска администрация от една страна и проектантските екипи от друга страна, какви са посоките за най-ефективно постигане на устойчиви сгради и подобряване на съществуващия сграден фонд и как различните участници могат да си бъдат взаимно полезни.
Събитието ще се проведе в Централния дом на архитекта в гр. София на ул. Кракра 11, зала 2. Пространството позволява поставяне на изложба на производители и вносители на енергоефективни технологии и продукти, за което сме поканили водещи фирми

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Read more...
 

Екип от млади архитекти от Националния институт за недвижимо културно наследство – София (НИНКН), представи днес в сградата на Партийния дом международния пилотен проект АTRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of 20th century In Urban Management) посветен на това как да се интегрира архитектурата на тоталитарните режими от 20-ти в. в управлението на съвременните градове в Югоизточна Европа.

Какво е АТРИУМ?

ATRIUM е пилотен проект, който, освен България, обхваща още 10 Европейски държави - Гърция, Румъния, Унгария, Словения, Словакия, Хърватска, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Италия. Крайна и основна цел е създаването на транснационален културен маршрут на територията на Югоизточна Европа. Проектът е финансиран от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). В рамките на проекта екипи от всички страни – партньори определиха след прецизен анализ 71 емблематични архитектурни образеца от различните периоди на тоталитарно управление във всяка от страните. Целта на проекта е изготвеният културен маршрут да получи статут „Маршрут на Съвета на Европа“, което ще бъде признание от Европейския Съюз, че той обединява културни ценности с общоевропейско значение и по този начин стимулира диалога между страните в Европа и тяхното културно развитие.

Read more...
 

БИЗНЕСЪТ СРЕЩНА АРХИТЕКТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО
Велинград , 1-3 юни

От 1 до 3 юни т. г. Велинград, СПА столицата на България, стана средище на традиционната вече творческа среща между водещи фирми, чиято продуктова гама е в сферата на проектирането, строителството и дизайна и архитекти и дизайнери от цялата страна. Организаторите решиха от настоящата година тази ежегодна проява да преминава под слогана „Синергия на производители и архитекти”.


За първи път преди три години по инициатива на „Хенкел” България ЕООД, съвместно с „Монтажи 64” ООД и INEX, със съдействието и медийното партньорство на „АрхМедия” бе осъществена иновативната идея –организиране на тридневна фирмена презентация, която да съчетава професионалните ангажименти с разтоварваща почивка сред природата, СПА уйкенд и възможност за творчески контакти в неформална обстановка, които водят до дълготрайно бизнес партньорство между търговските фирми и проектантските и дизайнерските бюра. Трета година „Хенкел” България в съдружие с различни фирми и с организационната подкрепа и медийното партньорство на „АрхМедия” презентират най-новата си продуктова гама пред активно работещи български архитекти и дизайнери. Тази инициатива вече се утвърди сред архитектурната колегия и търговските фирми като едно от най-престижните ежегодни събития в бранша. Разширява се интересът както на архитектите, така и на фирмите, желаещи да се включат в тази успешна форма на съвместна дейност. Резултатите убедително показват, че творческата синергия , която се поражда между участниците, обогатява професионалното общуване, обмяната на информация и положителните практики. Присъствието на фирмени екипи, водени от управителите и непосредствения контакт извън лекционните часове в неформална обстановка спомагат за много по-качествени резултати. Като съорганизатор и медиен партньор, екипът на „АрхМедия” отчита през годините повишаващия се интерес към тази партньорска среща. Безспорно доказателство за това е и фактът, че броят на презентиращите фирми и на участващите архитекти и дизайнери всяка година нараства.

Read more...
 

На първи април, съвсем не на шега, в София стартира проектът „Културно-историческите паметници в област София-град”. Неформална група „Български паметници” печели проект, чрез който иска да провокира българските младежи да обърнат внимание на културно-историческите паметници, за да ги видят не като част от градския пейзаж, а като говорители на времето, от което идват. Една от дейностите, които текат по проекта, е заснемането на колкото се може повече обекти, в това число паметници в тесния смисъл на думата, монументални композиции и сгради с историческо значение. Цел, заложена от НГ „Български паметници”, е да се изготви електронен снимков каталог с кратко описание и координати на познати и по-слабо познати културно-исторически паметници в област София-град. Идеята е повече хора да се докоснат до богатството на историята ни и културния живот на българина от близкото и далечно минало. Според ръководителя на проекта, Благой Анев, този досег би следвало „да пробуди въпроси у младите хора и да им помогне да изградят категорична позиция за нуждата от опазването на тези паметници”. След спорни действия, като боядисването на паметника на Съветската армия, стартираха обществени дискусии, от които обаче не пролича желание да се вземе решение по проблема или да се проучи мнението на младите хора.

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 4 of 28